การใช้คำที่เปลี่ยนรูปแบบ (Typos with Pattern)

การทดสอบSlotการใช้คำที่เปลี่ยนรูปแบบ (Typos with Pattern) เป็นกระบวนการทดสอบที่ใช้เพื่อตรวจสอบว่าระบบสามารถจัดการกับคำที่เขียนผิดตามรูปแบบที่พบบ่อยได้อย่างถูกต้อง. นี่คือบางขั้นตอนที่สามารถนำมาใช้ในการทดสอบ:

  1. ทดสอบการใช้ตัวอักษรที่ใกล้เคียง:
  2. ทดสอบการใช้ตัวอักษรที่ปลายนิ้วมือหลายตัว:
  3. ทดสอบการใช้ตัวอักษรที่สลับตำแหน่ง:
  4. ทดสอบการใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่ผิดปกติ:
  5. ทดสอบการใช้คำที่เขียนผิดที่มีลำดับเปลี่ยนแปลง:

การทดสอบคำSlotที่เปลี่ยนรูปแบบเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้แน่ใจว่าระบบสามารถจัดการกับคำที่มีการสะเทือนหรือเขียนผิดตามรูปแบบที่พบบ่อยได้อย่างถูกต้อง.